středa 16. ledna 2008

Pozvánka


Českomoravská psychologická společnost
Katedra psychologie Filosofické fakulty UP Olomouc
Slovenská psychologická společnost

připravují v termínu 4. - 6. září 2008

XXVI. Psychologické dny

Já & my a oni

Tématem bude tentokrát dynamický a v průběhu života jedince i společnosti stále se proměňující vztah mezi jedincem, jeho blízkým společenstvím a okruhem ostatních lidí. Budeme se tázat, jak se z hlubin nevědomí vynořuje lidský jedinec ve své psychologické identitě a prožívání, jak mu v tom pomáhá či brání jeho nejbližší prostředí, „jeho lidé", jak člověk vstupuje do světa a učí se žít, spolupracovat a soutěžit s ostatními lidmi.
Rádi bychom tento proces nasvítili z nejrůznějších úhlů psychologických disciplín (rodina, škola, práce...), a to ve zdraví a v nemoci i v průběhu celého životního běhu.

Srdečně Vás zveme k aktivní účasti na programu. K přihlášení svých příspěvků a sympozií použijte další části těchto stránek - viz menu vpravo.