středa 19. března 2008

Termíny

Odeslání Vaší přihlášky k aktivní účasti včetně anotace příspěvku přes internet:
do 20. 5. 2008

Potvrzení o přijetí příspěvku a zařazení do programu:
16. 6. 2008

Zaslání Vaší přihlášky k registraci + dokladu o zaplacení na KS UP, Olomouc:
do 30. 6. 2008

Rozeslání potvrzení registrace + program:
2 týdny před konáním

Stornopoplatek ve výši 100% při zrušení účasti
po 20. 8. 2008

úterý 18. března 2008

Poplatky

Konferenční poplatek zahrnuje účast na odborném programu, konferenční materiály, uvítací recepci 4. 9., občerstvení během konference, autorský výtisk sborníku přednášek (po vydání bude autorům zaslán).

Členové ČMPS / SPS: 700 Kč
Ostatní: 900 Kč
Studenti (denní pregr.) 350 Kč

Zvlášť se hradí:
*objednané ubytování na VŠ kolejích: 360-400 Kč/noc
*závazně objednaný oběd 5.9.: 90 Kč
*společenský večer 5. 9.: 400 Kč
*vstupné na večerní prohlídku hradu Bouzov: 50 Kč
*ubytování v hotelu (platíte na recepci)

Celkovou částku (součet Vámi vybraných požadavků) uhraďte prosím na účet uvedený níže (také na formuláři přihlášky).
Doklad o platbě ("papírovou" kopii nebo elektronické potvrzení) prosíme zašlete Konferenčnímu servisu UP Olomouc s uvedením jména plátce.
Zrušení pasivní účasti oznamte Konferenčnímu servisu UP Olomouc, zrušenou aktivní účast také programovému výboru.
Poplatek Vám bude vrácen v případě zrušení do 31. 7. 2008.


Účet konference (UP): Komerční banka a.s., pobočka Olomouc, č.ú.: 19-1096330227/0100, var. symbol: 9990222.
Název účtu: Univerzita Palackého v Olomouci

Po 30. 7. 2008 nelze hradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace. Při úhradě po tomto termínu bude registrační poplatek o 100 Kč vyšší.

S vyplněnou přihláškou prosíme zaslat kopii potvrzení o převodu registračního poplatku.
Kolegové ze Slovenska mohou uhradit hotově u registrace bez navýšení.
V případě, že poplatek bude za účastníka hradit zaměstnavatel, prosíme uvést i jméno účastníka.

Předběžný program

Nabídka tematických sekcí

1. Potřeby dětí a nároky rodičů
2. Násilí ve společnosti
3. Úskalí pracovního prostředí
4. Stárnutí a psychologie
5. Psychodiagnostika
6. Panel k problematice VŠ vzdělávání v psychologii
7. Studentská sekce
8. Posterová sekce
9. Inteligence a tvořivost
10. Sport a pohybové aktivity v současné společnosti
11. Řidiči a my
12. Děti raného věku a my dospělí

Přednášky v plénu
Doc. PhDr. Anna Hogenová: K problematice intersubjektivity ve fenomenologii
PhDr. Jaroslav Šturma: Lidmi se stáváme skrze osobní vztah
Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.: Myšlení a jednání: dva typy osobní identity
PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.: O vyrovnávání se s postižením

Nabízíme prostor pro další témata - prosíme, abyste s návrhy neváhali, nechť mají možnost se připojit i další aktivní zájemci o Vaše téma, předpokládáme však z Vaší strany zajištění alespoň čtyř příspěvků, aby sekce mohla být otevřena.
Návrh tématu je možné vepsat do formuláře přihlášky k aktivní účasti (Jiné), zároveň však prosíme, abyste poslali zprávu na e-mail: cmps@ecn.cz a uvedli jména autorů dalších příspěvků v sekci.

Předběžný časový harmonogram
Čtvrtek 4. 9. 2008
13.00 hod. Zahájení
13.15 - 18.00 Přednášky v plénu
18.00 Uvítací recepce

Pátek 5. 9. 2008
9.00 - 18.00 Paralelní sekce
18.30 Společenský večer s večerní prohlídkou hradu Bouzov

Sobota 6. 9. 2008
9.00 - 14.00 Paralelní sekce

pondělí 10. března 2008

Registrace zahájena

Registrace probíhá ve dvou krocích:

 1. Abstrakta příspěvků přihlašujete přes internet.

  Klikněte prosím zde,
  zobrazí se Vám formulář, kam vyplníte údaje a kliknutím odešlete.
  Na emailovou adresu, kterou do formuláře vepíšete, dostanete potvrzení o přijetí pro Vaši kontrolu.

  Jakmile přihlášku odešlete, nemůžete již do Vámi vyplněného formuláře vstupovat a cokoli měnit. Prosíme proto, abyste odesílali úplné přihlášky (včetně abstraktu). Dodatečné změny správu přihlášek komplikují a mohou nastat chyby.

  V případě více autorů jednoho příspěvku je za prezentujícího autora považován ten, kdo příspěvek zaregistroval. Další spoluautoři se registrují jako pasivní účastníci.

  Kontakt na programový výbor: cmps@ecn.cz

 2. Pro ubytování a poplatky použijte tento formulář [DOC/PDF]. Uložte jej na svém PC a po vyplnění jej vytiskněte, s potvrzením platby poplatku jej prosím odešlete na adresu Konferenčního servisu UP do Olomouce. Jako přílohu e-mailu lze přihlášku zaslat v případě, kdy můžete poslat elektronicky i potvrzení o platbě poplatku.

Konferenční servis UP:
Jitka Hýbnerová
Biskupské náměstí 1
771 11 Olomouc
e-mail: jitka.hybnerova@upol.cz
Tel.: 585 631 125
Fax: 585 222 802

Aktivní účastníci postupují podle bodu 1 a 2, pasivní účastníci pouze podle bodu 2.