úterý 18. března 2008

Poplatky

Konferenční poplatek zahrnuje účast na odborném programu, konferenční materiály, uvítací recepci 4. 9., občerstvení během konference, autorský výtisk sborníku přednášek (po vydání bude autorům zaslán).

Členové ČMPS / SPS: 700 Kč
Ostatní: 900 Kč
Studenti (denní pregr.) 350 Kč

Zvlášť se hradí:
*objednané ubytování na VŠ kolejích: 360-400 Kč/noc
*závazně objednaný oběd 5.9.: 90 Kč
*společenský večer 5. 9.: 400 Kč
*vstupné na večerní prohlídku hradu Bouzov: 50 Kč
*ubytování v hotelu (platíte na recepci)

Celkovou částku (součet Vámi vybraných požadavků) uhraďte prosím na účet uvedený níže (také na formuláři přihlášky).
Doklad o platbě ("papírovou" kopii nebo elektronické potvrzení) prosíme zašlete Konferenčnímu servisu UP Olomouc s uvedením jména plátce.
Zrušení pasivní účasti oznamte Konferenčnímu servisu UP Olomouc, zrušenou aktivní účast také programovému výboru.
Poplatek Vám bude vrácen v případě zrušení do 31. 7. 2008.


Účet konference (UP): Komerční banka a.s., pobočka Olomouc, č.ú.: 19-1096330227/0100, var. symbol: 9990222.
Název účtu: Univerzita Palackého v Olomouci

Po 30. 7. 2008 nelze hradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace. Při úhradě po tomto termínu bude registrační poplatek o 100 Kč vyšší.

S vyplněnou přihláškou prosíme zaslat kopii potvrzení o převodu registračního poplatku.
Kolegové ze Slovenska mohou uhradit hotově u registrace bez navýšení.
V případě, že poplatek bude za účastníka hradit zaměstnavatel, prosíme uvést i jméno účastníka.