úterý 18. března 2008

Předběžný program

Nabídka tematických sekcí

1. Potřeby dětí a nároky rodičů
2. Násilí ve společnosti
3. Úskalí pracovního prostředí
4. Stárnutí a psychologie
5. Psychodiagnostika
6. Panel k problematice VŠ vzdělávání v psychologii
7. Studentská sekce
8. Posterová sekce
9. Inteligence a tvořivost
10. Sport a pohybové aktivity v současné společnosti
11. Řidiči a my
12. Děti raného věku a my dospělí

Přednášky v plénu
Doc. PhDr. Anna Hogenová: K problematice intersubjektivity ve fenomenologii
PhDr. Jaroslav Šturma: Lidmi se stáváme skrze osobní vztah
Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.: Myšlení a jednání: dva typy osobní identity
PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.: O vyrovnávání se s postižením

Nabízíme prostor pro další témata - prosíme, abyste s návrhy neváhali, nechť mají možnost se připojit i další aktivní zájemci o Vaše téma, předpokládáme však z Vaší strany zajištění alespoň čtyř příspěvků, aby sekce mohla být otevřena.
Návrh tématu je možné vepsat do formuláře přihlášky k aktivní účasti (Jiné), zároveň však prosíme, abyste poslali zprávu na e-mail: cmps@ecn.cz a uvedli jména autorů dalších příspěvků v sekci.

Předběžný časový harmonogram
Čtvrtek 4. 9. 2008
13.00 hod. Zahájení
13.15 - 18.00 Přednášky v plénu
18.00 Uvítací recepce

Pátek 5. 9. 2008
9.00 - 18.00 Paralelní sekce
18.30 Společenský večer s večerní prohlídkou hradu Bouzov

Sobota 6. 9. 2008
9.00 - 14.00 Paralelní sekce