středa 19. března 2008

Termíny

Odeslání Vaší přihlášky k aktivní účasti včetně anotace příspěvku přes internet:
do 20. 5. 2008

Potvrzení o přijetí příspěvku a zařazení do programu:
16. 6. 2008

Zaslání Vaší přihlášky k registraci + dokladu o zaplacení na KS UP, Olomouc:
do 30. 6. 2008

Rozeslání potvrzení registrace + program:
2 týdny před konáním

Stornopoplatek ve výši 100% při zrušení účasti
po 20. 8. 2008