středa 14. května 2008

Sborník příspěvků

Přednesené referáty a prezentované postery zpracované do podoby článků budou publikované v recenzovaném sborníku.

Podrobné specifikace pro autory budou k dispozici v červnu.

Termín odevzdání příspěvků: do 6. 9. 2008.

Pokyny pro autory příspěvků z konference naleznete zde.
(5.8.2008)