pondělí 30. června 2008

Program je uzavřen

Odborný program Psychologických dnů je uzavřen.
Je přihlášeno 114 referátů a 43 posterů.
Seznam přednášek a posterů najdete v rubrice PROGRAM.

Letos se opět můžete účastnit workshopu.
Koho zajímají otázky studia psychologie, tomu je určen
panel o VŠ vzdělávání.

Novinkou letos bude udělení Studentské ceny ČASP za tři nejlepší postery.

Nezapomeňte prosím na odeslání přihlášky k registraci a na úhradu poplatků.
Ubytování po 30.6.2008 již nelze garantovat.

Kontakty na programový výbor a konferenční servis najdete v sekci Ubytování a poplatky.

Těšíme se s Vámi na setkání v Olomouci!

30. 6. 2008

neděle 15. června 2008

Program

PROGRAM PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ (k 6.9.2008)

Čtvrtek 4. září 2008, 12.30 - Zahájení

Přednášky v plénu
13.00 - 13.45
Anna Hogenová: K problematice intersubjektivity ve fenomenologii
13.45 - 14.30
Jaroslav Šturma: Lidmi se stáváme skrze osobní vztah

14.40 - 15.15 Kávová přestávka

15.15 - 16.00
Štěpán Holub: Myšlení a jednání: dva typy osobní identity
16.00 - 16.45
Martin Lečbych: O vyrovnávání se s postižením

17.00 - 18.30 Posterová sekce I., uvítací recepce

PŘEDNÁŠKY V PARALELNÍCH SEKCÍCH

Pátek 5. 9. 2008

Potřeby dětí a nároky rodičů (9.00-14.55)
Psychodiagnostika (9.00-12.20)
Úskalí pracovního prostředí (9.00-10.20)
Sport a pohybové aktivity v současné společnosti (9.00-12.10)
Děti raného věku a my dospělí (10.45-15.35)
Inteligence a tvořivost (14.00-15.50)
Posterová sekce II. (14.00-15.45)
Řidiči a my (14.30-16.05)
Stárnutí a psychologie (15.15-16.25)
Workshop (15.45-17.00)


Sobota 6. 9. 2008

Násilí ve společnosti (9.00-12.25)
Studentská sekce (9.00-12.55)
Různé (9.00-12.35)
Panel k problematice VŠ vzdělávání v psychologii (10.00-12.00)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PÁTEK, 5. 9. 2008


Potřeby dětí a nároky rodičů
9.00 Čavojová Vladimíra, Belovičová Zuzana: Dva prístupy ku skúmaniu zvedavosti u detí
9.15 Hančarová Blanka: Romantický partner jako součást rodiny adolescenta
9.30 Hoskovcová Simona, Niederlová Markéta: "Bezpečná vzdálenost" v provázení dítěte k psychické odolnosti
9.45 Diskuse
9.55 Konopásek Petr, Kšírová Květa: Díry v rolích, aneb jak jako děti naplňujeme potřeby našich rodičů
10.10 Kopasová Dorota: DMO a ich longitudinálne psychologické sledovanie a psychologická intervencia
10.25 Kvarda Tomáš: Rodinná mediace – možnosti a limity
10.40 Diskuse
10.55 Přestávka
11.15 Lebduška Vojtěch: Styly rodinné výchovy a agresivní tendence u romských a neromských pubescentů
11.30 Pavelková Isabella, Škaloudová Alena: Školní výkonové potřeby
11.45 Pohánka Martin, Verešová Marcela: Prístup otca a matky k dieťaťu z pohľadu PCA
12.00 Diskuse
12.10 Procházková Jana: Pro dítě nejlépe to nejlepší…?
12.25 Diskuse
Přestávka na oběd
14.00 Slezáčková Alena, Blatný Marek, Vlčková Irena: Posttraumatický rozvoj osobnosti rodičů onkologicky nemocných dětí
14.15 Tóthová Jana: Transgeneračný prenos vzorcov rodinnej traumy. Využitie genogramu v naratívnej analýze rodiny
14.30 Vondráková Eva: Co je zapotřebí řešit v péči o nadané
14.45 Diskuse


Psychodiagnostika
9.00 Dan Jiří: Současný stav, nové úkoly a perspektivy psychologické diagnostiky
9.15 Havlůj Václav: Nové psychodiagnostické metody a internetové testování
9.30 Rodný Tomáš, Moravová Lenka, Šulc Marek: Moderní přístupy v přístrojové psychodiagnostice: Vienna Test System v psychodiagnostické praxi
9.45 Diskuse
9.55 Urbánek Tomáš: Stálá komise pro testy a testování při EFPA
10.10 Goldmann Petr, Soukupová Tereza: Zjišťování sociální orientace pomocí TAT
10.25 Soukupová Tereza, Goldmann Petr: Zjišťování obranných mechanismů pomocí TAT
10.40 Diskuse
10.50 Přestávka
11.10 Zeleňáková Silvia, Špajdel Marián: Vzťah testov typu "ceruzka-papier" s vybranými úlohami programu NEUROP-2
11.25 Kimplová Tereza: Převod a možnosti využití britské dg. metody „NAS“ v psychologické praxi pro klienty se zrakovým postižením
11.40 DiskuseÚskalí pracovního prostředí
9.00 Lízner Josef: Vliv pracovních podmínek na chování člověka v práci (determinace)
9.15 Kazda Luděk: Když práce nebaví
9.30 Galvas Zbyněk, Pohanková Martina: Polámal se mraveneček. Příprava zrakově handicapovaných k pracovnímu uplatnění
10.10 Diskuse


Sport a pohybové aktivity v současné společnosti
9.00 Hřebíčková Hana: Motivace ve sportu
9.15 Kuračka Peter: Vzťah medzi výkonovou motiváciou a osobnostnými charakteristikami v rámci modelu "Big Five".
9.30 Blahutková Marie, Pacholík Viktor: Vrcholový sportovní výkon a reakce okolí
9.45 Diskuse
9.55 Šafář Michal, Hanuš Radek: Vliv kurzů zážitkové pedagogiky na osobnost klienta
10.10 Kirchner Jiří: Psychologie dobrodružství
10.25 Pacholík Viktor, Blahutková Marie: Prožitek z pohybu a prezentace vlastní identity
10.40 Diskuse
10.50 Přestávka
11.15 Brůžková Lucie, Pacholík Viktor: Podíl pohybových aktivit na vnímání identity osobnosti vozíčkářů a jejich inkluze do tělesné výchovy
11.30 Balkó Štefan: Kinezioterapie v psychiatrické praxi u depresivních pacientů
11.45 Válková Hana: Psychologie sportu v univerzitních a trenérských studiích
12.00 Diskuse


Děti raného věku a my dospělí
11.00 Dittrichová Jaroslava: K historii pojmu intuitivní rodičovství
11.15 Plešková Lucie: Specifika otcovské a mateřské hry s dítětem do tří let věku
11.30 Diskuse
11.40 Šulová Lenka: Analýza chování dvouletého dítěte s matkou a vychovatelkou
11.55 Pavlíková Eva: Časné poruchy chování u dětí – diagnóza a intervence
12.10 Kvardová Marcela: Jarda, Prader Willi nebo koloběžka?
12.25 Diskuse
Přestávka na oběd
14.00 Včelařová Hana: Mentálně postižené děti raného věku a potřeby rodin těchto dětí
14.15 Matoušová Milada: První kontakt rodičů s předčasně narozeným dítětem
14.30 Novotná Lenka: Pocity matek po předčasném narození dítěte a možný způsob pomoci
14.45 Diskuse
14.55 Sobotková Daniela: Mentální a motorický vývoj dětí s velmi nízkou porodní hmotností narozených v r. 2004 a 2005 v ÚPMD
15.10 Jahnová Hana, Krejčířová Dana, Sobotková Daniela: Význam
a možnosti psychologické péče o děti raného věku v rámci oboru dětská klinická psychologie
15.25 Diskuse


Inteligence a tvořivost
14.00 Chalupa Bohumír: Výsledky mikroanalýzy tvořivého myšlení
14.15 Danišková Klaudia: Vnútorná motivácia a motivácia k tvorivosti ako komponenty nadania
14.30 Lukeš Martin, Svátek Tomáš, Černíková Alena: Tvořivost a o krok dále - tvorba dotazníku inovativního jednání
14.45 Diskuse
14.55 Plháková Alena, Pechová Olga: Vladimír Tardy o inteligenci, nadání a tvořivosti
15.10 Hříbková Lenka: Kognitivní přístup k nadání: od L. M. Termana
k modelům nadání J. R. Sternberga
15.25 Ruisel Imrich: Od inteligencie k múdrostiŘidiči a my
14.30 Kořán Martin: Dopravně psychologické vyšetření prováděné klinickými psychology
14.45 Moravová Lenka, Rodný Tomáš: Expert System Traffic: Využití umělých neuronových sítí k dokonalejší predikci řidičské způsobilosti
15.00 Hamerníková Veronika: Vliv věku a pohlaví řidiče na jeho výkonnost
15.15 Diskuse
15.25 Šucha Matúš, Rehnová Vlasta: Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče
15.40 Weinberger Jan: Výzkum prevalence - pod vlivem jakých medikamentů řídí řidiči v ČR?
15.55 Diskuse


Stárnutí a psychologie
15.15 Vaško Josef: Formování gerontopsychologie u nás i ve světě a možnost krizové intervence u seniorů
15.30 Lukavský Jiří, Štěpánková Hana: Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace
15.45 Šestáková Blanka, Lejčko Jan, Skalková Hana: Bolest ve stáří
16.00 Diskuse k příspěvkům a k případnému ustanovení sekce gerontopsychologie při ČMPS


15.45-17.00 Interaktivní workshop
na téma Psychologická první pomoc obětem hromadných neštěstí vedli Martin Kořán a Jana Malíková. Oba byli účastni konference expertů v Londýně (leden 2008).

SOBOTA 6.9.2008


Násilí ve společnosti
9.00 Lehenová Andrea: Osobná identita a násilie
9.15 Démuthová Slávka: Analýza charakteristík mladistvých páchateľov na Slovensku
9.30 Badošek Radim: Extrémní násilí ve školách
9.45 Diskuse
9.55 Janošová Pavlína, Philippová Lenka: Zvládání vzteku u adolescentů v genderovém kontextu
10.10 Gregussová Monika: Program rozvoja vzťahov v triedach s integrovaným sluchovo postihnutým žiakom - skúsenosti z praxe
10.25 Sedlák Jiří: Psychické formy domácího násilí
10.40 Diskuse
10.50 Přestávka
11.15 Sedlák Jiří: Typy osobnosti obětí domácího násilí
11.30 Sedlák Jiří: Posuzování fyzických činů domácích násilníků
11.45 Janský Karel, Sedlák Jiří: Úloha sociálních pracovnic v pomoci obětem domácího násilí
12.00 Diskuse


Panel k problematice VŠ vzdělávání v psychologii

10.00 Mareš Jiří: Pregraduální příprava psychologů v ČR - současnost a výhledy
10.20 Diskuse
10.30 Svoboda Mojmír: Výuka magisterské psychologie dnes (včera, zítra)
10.50 Diskuse
11.00 Štech Stanislav: "Akademická psychologie" - mýty a fakta
11.20 Diskuse
11.30 Kolařík Marek: "Interakční psychologický výcvik" jako nezbytná součást výuky psychologie
11.50 Diskuse
Účastnil se též Vladimír Řehan (katedra psychologie FF UP) a Václav Mertin (katedra psychologie FF UK) a další v auditoriu...


Studentská sekce

9.00 Dostál Daniel: Pořadí narození a emoční inteligence
9.15 Procházka Jakub, Hošťálková Hana: Prosociální chování a jeho vztah k sourozeneckým konstelacím a k vyžadování prosociálního chování
9.30 Betlach Jan: Kvalita života školních dětí
9.45 Živná Jana: Životní příběhy osamělých žen
10.00 Šafaříková Soňa, Rezek Tomáš: Sympatičnost mužské tváře v souvislosti s použitím parfému
10.15 Diskuse
10.30 Přestávka

11.00 Bartulcová Joanna: Růst skrze nepřízeň
11.15 Nilius Petr: Úzkosti v předškolním věku: Diagnostika a léčba
11.30 Loučka Martin: Koncept smrti u dětí
11.45 Novák Petr: Sociální reprezentace "osamělosti v umírání" u personálu v hospici
12.00 Diskuse
12.15 Budilová Soňa: Návštěva kartářky: motivace a dopady na klienta
12.30 Mirčevská Petra: Kvalita života u osob praktikujících meditaci
12.45 Diskuse


Různé
9.00 Démuth Andrej: Zrod subjektu z obrazu zrkadla
9.15 Heller Daniel: Já & my a oni aneb psychologie jako věda o interpersonalitě
9.30 Seitl Martin: Mladí lidé a tradiční komunity – osobnostní znaky a zvládání zátěže
9.45 Diskuse
9.55 Chalupská Jitka: Emoční vztah k otci a partnerské vztahy dcer: pojetí závazku v období vynořující se dospělosti
10.10 Turbová Jarmila: xxx
10.25 Lajčiaková Petra: Morálna kompetencia slovenských a nemeckých vysokoškolákov
10.40 Diskuse
10.50 Přestávka
11.15 Řehulka Evžen: Psychologie v kvalifikaci učitelů
11.30 Janečková-Mandincová Petra: Česká studie psychosociálních aspektů onemocnění štítné žlázy
11.45 Diskuse
11.55 Charvát Miroslav: Zhodnocení stavu užívání nelegálních drog a drogových služeb na území měst Bruntál a Rýmařov
12.10 Bauer Jiří: Psychoterapeutický projekt pro selhávající adolescenty
12.25 Diskuse


Posterová sekce I.

 • Adámková Eva: První pomoc při epileptickém záchvatu
 • Bratská Mária: Študentské psychologické dni
 • Čornák Ľubomír, Popelková Marta: Sebahodnotenie školskej úspešnosti žiakov so špecifickými poruchami v učení
 • Dočkal Vladimír: Od nadania ku genialite, od geniality k inteligencii a od inteligencie späť k nadaniu
 • Drhlíková Lenka: Diagnostika exekutivních funkcí pomocí programu Neurop 2 - normativní studie
 • Farkašová Eva, Gregussová Monika, Kundrátová Bronislava: Intervenčný program pre rómske deti na rozvoj komunikačných a iných sociálnych zručností - 1. MÍSTO Studentské ceny ČASP pro nejlepší poster
 • Filípková Bibiána, Kováčiková Daniela, Gregussová Monika: Program rozvíjania sociálnych kompetencií: efektivita programu a skúsenosti učiteľov z praxe
 • Frankovský Miroslav, Ištvániková Lucia: Využitie dimenzie komparácie pri hodnotení kvality života nezamestnaných v kontexte veku a rodu
 • Gálová Lucia, Pilárik Ľubor: Spoľahlivosť otvoreného kódovania v kvalitatívnom výskume a možnosti jej zvyšovania
 • Gregussová Monika, Kováčiková Daniela: Slovenské deti a riziká virtuálneho priestoru
 • Hennelová Katarína, Lisá Elena: Niektoré psychometrické ukazovatele testu APM – Ravenove progresívne matice pre pokročilých
 • Henželová Martina, Sarmány-Schuller Ivan: Rizikové rozhodovania a motivácia zdobenia vlastného tela
 • Hrubá Radka, Harvanová Jana, Štěrbová Dana: Ženy, strategie zvládání stresu a adherence k pravidelné pohybové aktivitě
 • Jakubek Martin, Tomášiková Daniela: Vzťah numerickej, verbálnej a abstraktnej inteligencie k parametrom pracovného výkonu
 • Kmeť Martin: Čítajú rómsky žiaci s dostatočným porozumením?
 • Kohoutek Rudolf, Sedlák Jiří: Sociální formy domácího násilí
 • Kolláriková Jana, Pilárik Ľubor: Štýly rozhodovania reflexívnych a impulzívnych adolescentov
 • Kolman Luděk: Mysli globálně, jednej lokálně
 • Kopányiová Alena: Sledovanie charakteristík osobnosti mládeže s mentálnym postihnutím v reedukačných domovoch
 • Šucha Matúš: Osobnost a motivace u manažerů v neziskových organizací a v podnikatelském prostředí


 • Posterová sekce II.

 • Dvorská Lenka: Vztah mezi citovou vazbou v romantických vztazích a strategiemi zvládání
 • Kopčanová Dagmar: Pomoc školského psychológa pri vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Kováčiková Daniela: Kognitívne procesy u rómskych žiakov - zovšeobecňovanie a kategorizácia
 • Kováčová Erika, Kováčiková Gabriela: Emocionálne prežívanie víťazstva a prehry u dospelých z pohľadu osobnostných premenných „Big Five“
 • Kročanová Ľubica: Možnosti ovplyvňovania sociálnych zručností integrovaných predškolákov so sluchovým postihnutím
 • Kundrátová Bronislava: Longitudinálne sledovanie kognitívnych schopností rómskych detí
 • Kunová Jana, Sedlák Jiří: Pomoc soudních znalců
 • Lehenová Andrea: Tendencie rodičov pripraviť deti do budúcnosti
 • Malovaná Kateřina: Individuální rozdíly hypnability v závislosti na chronotypu
 • Matula Štefan: Psychologické poradenstvo ako psychologická činnosť v slovenskom právnom poriadku
 • Michalicová Gerta, Sedlák Jiří: Skryté motivy domácích agresorů
 • Mikušková Eva, Čavojová Vladimíra, Lieskovská Katarína, Belovičová Zuzana: Vhodnosť použitia testu Woodcock Johnson International Edition pre populáciu rómskych detí
 • Páleníčková Libuše: Sonda do problematiky formování mužské identity
 • Popelková Marta, Rychtáreková Michaela: Vybrané osobnostné premenné a aktívne športovanie u detí a mládeže
 • Romanová Martina, Čavojová Vladimira: Zvedavosť adolescentov a jej vzťah k frekvencii užívania alkoholu, tabaku a marihuany
 • Sedlák Jiří, Kohoutek Rudolf: Manipulace násilníků
 • Smiková Eva: Analýza výskytu šikanovania a možnosti jeho eliminácie v rezorte školstva SR
 • Šmídová Lenka: Vztah mezi diurnální preferencí, osobnostními faktory a vybranými faktory životního stylu - 2. MÍSTO Studentské ceny ČASP pro nejlepší poster
 • Miroslava Šimegová: Emocionálne problémy žiakov základnej školy a úloha školského psychológa pri ich odstraňovaní
 • Šukolová Denisa, Sarmány Schuller Ivan: Menštruačný cyklus a oscilácia percepcie rizika pri výbere partnera
 • Verešová Marcela, Pohánka Martin: Životná zmysluplnosť a spokojnosť užívateľov alkoholu a iných drog
 • Veseličová Simona: Verbálna komunikácia medzi žiakom a učiteľom: situačné verzus osobnostné faktory - 3. MÍSTO Studentské ceny ČASP pro nejlepší poster
 • Zborteková Katarína: Diagnostické a intervenčné možnosti v procese sociálnej integrácie žiakov s poruchou sluchu
 • sobota 14. června 2008

  Otevřené sekce

  Sekce
  Úskalí pracovního prostředí
  Stárnutí a psychologie
  Řidiči a my

  zůstávají ještě otevřené pro Vaše příspěvky, a to do 29. června. Tato možnost platí pro toho, kdo nemá přihlášený jiný příspěvek (využijte odkazu Registrace abstrakt v pravém menu).
  Ostatní sekce jsou již naplněné. V sekci "Program" naleznete kompletní seznam přihlášených příspěvků, který je průběžně aktualizován.

  25.5.2008