úterý 1. července 2008

Pokyny pro autory

**PROGRAM JE UZAVŘEN**
(4. 7. 2008)


1. Ústní prezentace
Čas určený pro ústní prezentaci je 15 minut, u přednášek v plénu 40 minut. Diskuse následuje po bloku 3-4 referátů.

2. Postery
Časy posterových sekcí jsou uvedené v programu. Očekáváme od prezentujících autorů, že budou přítomni u svých posterů ve své sekci po dobu prvních 30 minut. Příspěvky nepřítomných autorů (týká se i ústní prezentace) nebudou zařazené do sborníku.
Prostor pro poster je 1x1 m.

3. Sborník
Odevzdané plné texty prezentovaných příspěvků budou publikovány ve sborníku.
Uzávěrka pro sborník: 6. 9. 2008
(u registrace)

Příspěvky prosíme poslat e-mailem na adresu cmps@ecn.cz (subject Jméno autora),
nejpozději u registrace pak odevzdat jeden vytištěný exemplář.

Maximální rozsah příspěvku do sborníku je 10 stran (včetně abstraktu, tabulek, grafů, seznamu literatury a jiných příloh). Text musí být psaný typem Times New Roman následující formou:

1) Název – tučně, velikost písma 14
2) Autor – velikost písma 12
3) Pod jménem uvést název pracoviště, město, email
(na samostatném řádku)
4) Text příspěvku – velikost písma 12, řádkování jednoduché
5) Formát stránky: okraje horní a dolní 3 cm, levý a pravý 2 cm

Vzor formátu včetně sdělení k citacím literatury je
dostupný zde.

4. Fotogalerie
Rádi bychom opět zařadili jako součást sborníku fotogalerii z konference, užší výběr na internetu. Pokud nesouhlasíte s uveřejněním své fotografie z přednášky, prosíme napište nám, Vaše přání budeme respektovat.