úterý 12. srpna 2008

Časy přednášek a posterové sekce

Program konference s dalšími informacemi a s abstrakty příspěvků najdete
zde.

Aktuální seznam přednášek a posterů s konkrétními časy najdete v rubrice PROGRAM.
Program se stále bohužel mění, někteří kolegové své příspěvky zrušili. Sledujte prosím průběžně aktualizovaný program zde.
(27.8.2008)

**INFORMACE K UBYTOVÁNÍ NA VŠ KOLEJÍCH**

Písemně potvrzené ubytování na VŠ kolejích s názvem Koleje Gen. Svobody SE MĚNÍ, bydlet budete na kolejích L.J. Fischera v ulici Šmeralova 10. Jde stále o komplex kolejí za Právnickou fakultou směrem k centru.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Kdo má objednané a potvrzené ubytování na VŠ kolejích a zruší jej z důvodu neúčasti na konferenci k datu 28. 8. včetně, bude mu účtována fakturou plná částka, jako kdyby ubytování čerpal. Děkujeme za pochopení.
(27.8.2008)