úterý 3. března 2009

Psychologické dny 2009

Psychologické dny 2009 se budou konat ve dnech 9. – 11. 9. 2009 (středa - pátek) v Bratislavě.

Téma:


Premeny psychológie v európskom priestore

Další aktuální informace budete nacházet na tomto webu:
http://www.psychologia.sav.sk/sps/psydni.html

Možnost ubytování:
hotel Turist, hotel@turist.sk, www.turist.sk
Club hotel, reservation@clubhotel.sk, www.clubhotel.sk

neděle 18. ledna 2009

Sborník

Sborník z 26. Psychologických dnů bude recenzovanou odbornou publikací, bude vydán ve spolupráci ČMPS a FSpS MU Brno, s vročením 2009, jako tištěný souhrn abstrakt a příloha CD-ROM s plnými texty. Aktuálně probíhá recenzování ještě několika příspěvků a zároveň zpracováváme elektronicky korektury. Pro autory bude rezervován 1 autorský výtisk.

Cena sborníku se bude odvíjet od vynaložených nákladů. Zájemci nechť napíší na e-mail: cmps@ecn.cz

____________________________________

Sborník vyšel nyní v září u příležitosti konání 27. Psychologických dnů v Bratislavě, kde je také k dispozici autorům.

V omezeném množství bude k prodeji od 20.9. (osobně v knihovně PsÚ AVČR nebo zasláním složenky). Cena je 150 Kč pro členy ČMPS, pro ostatní 200 Kč.