úterý 3. března 2009

Psychologické dny 2009

Psychologické dny 2009 se budou konat ve dnech 9. – 11. 9. 2009 (středa - pátek) v Bratislavě.

Téma:


Premeny psychológie v európskom priestore

Další aktuální informace budete nacházet na tomto webu:
http://www.psychologia.sav.sk/sps/psydni.html

Možnost ubytování:
hotel Turist, hotel@turist.sk, www.turist.sk
Club hotel, reservation@clubhotel.sk, www.clubhotel.sk